Beton towarowy

Oferujemy beton towarowy, który wykorzystywany jest przy tworzeniu różnego typu konstrukcji betonowych, żelbetowych monolitycznych. Konstrukcji  fundamentów, stropów, ścian, słupów, belek, podciagów, posadzek itp.

Dobra jakość surowców do betonu oraz nowoczesny zautomatyzowany węzeł dokonujący pomiarów naważania proporcji surowców wg ściśle określonego składu recepturowego oraz ich odpowiedniego wymieszania pozwala na wyprodukowanie betonu o określonych właściwościach wytrzymałościowych, wodoszczelnych, mrozodpornych, estetycznych, a nawet kolorystycznych.

Produkujemy mieszanki betonowe w klasach od C8/10 do C50/60 o różnej konsytencji dla różnych klas ekspozycji betonu. Produkujemy betony suche na podbudowy, posypki cementowo piaskowe a nawet zaprawę betonową do murowania. Jesteśmy przystosowani do produkcji mieszanki betonowej w okresie zimowym jak i w okresie letnim dzięki zastosowaniu odpowiedniej chemi do betonu przyśpieszających czas wiązania i opóźniających czas wiazania betonu. Nadajemy betonowi odpowiednią odporność na penetrację wody jak i odporność na proces starzenia pod wpływme zamrażania w okresie zimowym.

Na każdym etapie procesu produkcyjnego trzymamy się obowiązujących norm oraz wykorzystujemy najnowsze rozwiązania technologiczne. Posiadamy Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wydany przez Instytut Techniki Budowlanej. Jesteśmy objęci stałym nadzorem zewnętrznym nad procesem produkcji jak i jakością naszego betonu.


Nowoczesny węzęł betoniarski pozwola na umieszanie różnych typów betonów

Konstrukcyjny
Drobnoziarnisty
Hydrotechniczny
Posadzkowy
Mostowy
Chudziak
Podbudowy
Stabilizacje
Architektoniczny
Zaprawa murarska

Korzystamy z najwyższej jakości chemi do betonu

Uplastyczniająca
Opózniające czas wiązania
Przyśpieszające czas wiązania
Upłynniające Napowietrzające

Produkujemy z wysokiej jakości surowców

Cement
Kruszywo
Domieszki

Wykorzystujemy różnego typu dodatki do betonu

Zbrojenie rozproszone
Barwniki do betonu

Dostawy betonu za pomocą:

Pompogruszka
Gruszka
Samochód skrzyniowy

Posiadmany własne laboratorium betonu

Posiadamy własne laboratorim betonu dzięki czemu prowadzimy stały nadzór nad surowcami do produkcji , produkowaną mieszanką betonową i właściwościami gotowego stwardniałego betonu.

Planujesz inwestycję?

zachęcamy do skontaktowania się z naszym działem sprzedaży
oraz umówieniem się na spotkanie w celu ustalenia szczegółów.

Zadzwoń: 603 094 232 lub 58 681 67 54