Inne wyroby

Płyta hydrantowa

wymiar: 60 x 60 x 9 cm

Pokrywa

wymiar 100 x 100 cm z otworem 40 cm

Pokrywa 100 z odbitym kwadratem


Słupek graniczny


Pokrywa na stożek

Pokrywa na stożek 315
Pokrywa na stożek 400

Stożek

Stożek 315
Stożek 400

Pokrywa teleskopowa

wymiar 110 x 50 x 15 cm