Rury przepustowe

Rura przepustowa

Prefabrykowana rura przepustowa ze stopką z betonu niezbrojonego klasy C35/45 do odprowadzania ścieków, wód opadowych i wody powierzchniowej, w rurociągach które są głównie podziemne. Najczęściej stosowana jako przepusty pod drogi komukikacyjne.

Rura betonowa fi 300/1000
Rura betonowa fi 400/1000
Rura betonowa fi 500/1000
Rura betonowa fi 600/1000
Rura betonowa fi 800/1000

Ścianki czołowe

Prefabrykowany element z betonu zbrojonego włóknami polimerowymi stosowany jako czołowe umocnienie przepustu na wlocie i wylocie pod przejazdem, stanowiący element zabezpieczający przed osuwaniem skarp i nasypu przepustu oraz przed podmyciem posadowienia przepustu.

Ścianki czołowe do przepustów otworów fi 400
Ścianki czołowe do przepustów otworów fi 500
Ścianki czołowe do przepustów otworów fi 600