Ruszta betonowe

Ruszta dla trzody to popularne rozwiązaniem stosowanym przez hodowców.

Montowane na kanałach ściekowych ułatwiają odprowadzanie nieczystości (gnoju, resztek karmy i słomy) oraz zachowanie czystości w budynku inwentarskim.

Podłoga z ruszt zapewnia pewne i stabilne poruszanie się zwierząt.

Właściwości:
Długość elementu300 cm
Szerokosć elementu40 cm
Wysokość elementu   12 cm
Szerokość belki  86 mm
Szerokość szczeliny  14mm
Klasa obciążenia B2/B3
B220-125 kg (świnie , owce , kozy)
B325-250 kg (maciory , knury , owce , kozy)